QQ:85910608
微信关注:huyikj
0771-6797959

如何下载对账单?

本站发表于:2018-02-03


下载入口:【资金】——【对账单】——【下载对账单】


注意事项:每日9:00前完成数据更新。
                微信在次日9点启动生成前一天的对账单,建议商户10点后再获取;
                对账单中涉及金额的字段单位为“元”。
                下载账单接口为单日期接口,请尽量保持账单时间段不要过长。


账单类型:所有账单、支付账单、退款账单、侧销账单


数据类型:所有账单、仅商城账单


账单时间:当天、一周内、二周内、一个月、自定义日期范围
ABOUT US

关于我们

合作伙伴

合作商

资讯中心

NAVIGATION

产品

客户

购买

HELP

帮助中心

帮助手册

CONTACT

电话:0771-6797959

官方微信公众号
虎翼微信公众号